Vytisknout 

Podporované databázové systémy

Pro import dat z vašich produkčních databází do našeho informačního systému jsme schopni se napojit na 99% nejpoužívanějších DB systémů.

Firebird

Rychlý a stabilní open-rourse databázový SW, na kterém běží většina našich aplikací.

Současná verze: 3.0